Your voice is important to us! The SMS Feedback System is a way for you to appreciate, complain or share concerns related to your return and assistance from the Return Consortium. SMS or call at 345 – it is free of charge. We promise confidentiality and an answer within three days. Thank you. Codkaaga ayaa muhiim inoo ah! Jawaab bixintu waa mid loogu talagalay in aad ku mahadnaqdo, cabashadaada no soo dirto mise ra’yigaaga kusaabsan arimaha dib u dajinta iyo macawinada lagu siiyo aad inoogu soo jawaabi karto. Fariin mise wacitan nambarkan 345 oo bilaash ah. Waxan kuu balanqaadeynaa in warbixintaada eey noqoto mid sir ah, waxaad jawab naga heli mudo 3 bari gudahood.